Biografski podaci

Rođen na Svetog Savu (27. januara) 1934. godine, na Paliću. Pošao u osnovnu školu 1940. godine, a onda je nastavio, takođe na Paliću, ali na mađarskom jeziku.

Godine 1945. pošao u gimnaziju u Subotici, gde je i maturirao 1953. godine. Zatim se upisuje na grupu Jugoslovenska književnost sa srpskohrvatskim jezikom (Filozofski fakultet u Beogradu), gde je i diplomirao 1957. godine.
Iste godine počinje da radi u subotičkim školama, 1957-1963 (Osnovna škola br. 1; Škola učenika u privredi; UčiteLJska škola). U međuvremenu odsluženje vojnog roka. Od 1963-65. godine lektor srpskohrvatskog jezika u Budimpešti, Katedra za slovenske jezike.

Od 1965. godine je urednik u izdavačkom preduzeću Minerva, u Subotici; 1970-71. godine je direktor Gradskog muzeja u Subotici.

Godine 1971. prelazi u Novi Sad, najpre radi u Pokrajinskoj zajednici kulture (izdavačka delatnost), zatim na Televiziji Novi Sad, a od 1974. godine je na Filozofskom fakultetu, grupa za južnoslovenske jezike (docnije Institut za južnoslovenske jezike), najpre kao viši stručni saradnik, a potom kao vanredni i redovni profesor predaje dva predmeta: Teorija i praksa prevođenja, Uzajamne književne veze.

Godine 1982. odbranio je disertaciju pod naslovom Srpskohrvatski prevodi pesama Šandora Petefija.

Godine 1993. prelazi u Beograd, Filološki fakultet, gde formira Katedru za hungarologiju, koja počinje s radom 1994-5. školske godine.

Godine 1999. penzionisan.

Preminuo 24. novembra 2012. u Beogradu.